Gedragsregels voor financiële relaties in de zorg

Om gezamenlijk ongewenste belangenverstrengeling in de zorg te voorkomen, hebben organisaties van zorgprofessionals en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gedragscodes ontwikkeld die voorwaarden stellen aan financiële relaties tussen zorgprofessionals en leveranciers:

  • CGR Gedragscode over de relatie tussen leveranciers van geneesmiddelen en zorgprofessionals (waaronder beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen mogen voorschrijven en/of afleveren)
  • GMH Gedragscode over de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals

Deze gedragscodes zijn op onderdelen vergelijkbaar, maar kennen ook verschillen. Zij geven de kaders waarbinnen financiële relaties zijn toegestaan en eisen dat partijen transparant zijn over hun relaties. Openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg helpt mogelijke ongewenste belangenverstrengeling voorkomen.

De gedragscodes hebben een wettelijke grondslag in de Geneesmiddelenwet en in de Wet medische hulpmiddelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. De CGR en GMH hebben samenwerkingsafspraken met IGJ gemaakt. Afgesproken is dat het primaat voor de naleving van de regels ligt bij de CGR en GMH .

Toegestane financiële relaties

Wil je weten welke financiële relaties zijn toegestaan met leveranciers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, klik dan op de buttons.

Relatiegeschenk ontvangen Kan ik ieder relatiegeschenk van een bedrijf aannemen?

Lees meer

Nascholing via een leverancierKan ik de uitnodiging van een bedrijf accepteren om mee naar een congres te gaan?

Lees meer

Naar een gesponsord congres Is deelname aan een gesponsord congres ok?

Lees meer

Vergoeding voor geleverde diensten Kan ik een contract voor dienstverlening met een leverancier aangaan?

Lees meer

Lidmaatschap adviesraad Kan ik zitting nemen in een adviesraad van een leverancier?

Lees meer


Voor wie gelden deze regels?

 

De regels van de CGR gelden voor:

  • Leveranciers van geneesmiddelen
  • Beroepsbeoefenaren, zijnde zorgaanbieders die de bevoegdheid hebben om geneesmiddelen voor te schrijven en/of af te leveren. Dit zijn artsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, apothekersassistenten, drogisten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.
  • Overige zorgprofessionals (“niet-beroepsbeoefenaren”)
  • Instellingen waarin deze zorgprofessionals werkzaam zijn
De regels op deze website zullen voor wat betreft beroepsbeoefenaren en overige zorgprofessionals hierna aan hen refereren als ‘zorgprofessionals’.
 

De regels van de GMH gelden voor:

  • Leveranciers van medische hulpmiddelen
  • Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij het adviseren, selecteren, inkopen, voorschrijven, aanpassen van medische hulpmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, apothekersassistenten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden.
  • Instellingen waarin deze zorgprofessionals werkzaam zijn
Medische hulpmiddelen zijn alle producten die onder de Wet medische hulpmiddelen vallen. Bijvoorbeeld: implantaten, medische apparatuur, diagnostische testen, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, rolstoelen.

Niet aanbieden of geven = niet vragen of aanvaarden
Voor de CGR en de GMH geldt dat de regels wederkerig zijn: wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij niet vragen of aanvaarden.
© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer