Deelname aan een gesponsorde bijeenkomst

Een zorgprofessional mag alleen deelnemen aan een bijeenkomst die door een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen wordt gesponsord als die sponsoring voorafgaand en tijdens de bijeenkomst door de organisator kenbaar wordt gemaakt. Bij sponsoring van de organisator van de bijeenkomst gelden dezelfde regels en maxima voor gastvrijheidskosten per deelnemer (berekend over het aantal deelnemers).

Voor wetenschappelijke (geaccrediteerde) bijeenkomsten:
  • max. € 500 (max. € 1.500 per jaar).
    deze maxima gelden ook voor product-gerelateerde bijeenkomsten van leveranciers van medische hulpmiddelen (noodzakelijk voor product- of onderhoudstraining op bepaalde locatie)
Voor een niet-wetenschappelijke bijeenkomst over geneesmiddelen of medische hulpmiddelen geldt:
  • max. € 75 per keer
  • max. € 375 per jaar

Bij sponsoring van bijeenkomsten zijn de genoemde maximumbedragen niet van toepassing als de sponsorgelden alleen worden gebruikt voor algemene organisatiekosten (evt. met tegenprestatie, zoals standhuur) en aan de voorwaarden met betrekking tot programma en locatie wordt voldaan.

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer