Een relatiegeschenk ontvangen…
Is het logisch dat ik
dit krijg?
Nascholing via een leverancier...
Draagt dit bij aan
mijn vakkennis?
Naar een gesponsord
congres...
Draagt dit bij aan
mijn vakkennis?
Leverancier wil betalen
voor mijn diensten...
Waarom vragen
ze mij?
Een uitnodiging voor een adviesraad...
Waarom vragen
ze mij?

Alles wat u als zorgprofessional moet weten over financiële relaties met genees- en hulpmiddelenleveranciers.

Hoe blijf ik onafhankelijk?

Als arts of verpleegkundige wil je onafhankelijk kunnen afwegen hoe je patiënten behandelt. Dat geldt voor alle zorgprofessionals: je moet onafhankelijk kunnen werken. In de relaties die je aangaat met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen heb je automatisch te maken met hun financiële belangen. Samenwerking met leveranciers dient tot verbetering van zorg, maar mag niet leiden tot beïnvloeding. Wanneer voldoet een financiële relatie met een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen aan de normen? En wanneer is sprake van belangenverstrengeling? Om dat te bepalen is op basis van de regelgeving ter voorkoming van belangenverstrengeling een beslishulp gemaakt.

Gebruik van de beslishulp

We onderscheiden hier vijf verschillende financiële relaties. Voor elke relatie is een beslishulp ontwikkeld. Als je de vragen in de beslishulp beantwoordt, krijg je een goede indicatie of de financiële relatie voldoet aan de normen. Zo blijf je kritisch op belangenverstrengeling en blijft optimale zorg het belangrijkste doel van de relatie. Let op: voor een echt goed afgewogen oordeel kan het nodig zijn de regelgeving zelf te raadplegen. Dit geldt zeker als sprake is van een wat meer complexe situatie. De informatie uit de beslishulp kun je vervolgens gebruiken om een afgewogen beslissing te maken. De beslishulp moet je dus als eerste denkstap zien. De volledige regelgeving bij alle financiële relaties vind je bij de Gedragscodes (de Code Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen).

Relatiegeschenk ontvangen Kan ik ieder relatiegeschenk van een bedrijf aannemen?

Lees meer

Nascholing via een leverancier Kan ik de uitnodiging van een bedrijf accepteren om mee naar een congres te gaan?

Lees meer

Naar een gesponsord congres Is deelname aan een gesponsord congres ok?

Lees meer

Vergoeding voor geleverde diensten Kan ik een contract voor dienstverlening met een leverancier aangaan?

Lees meer

Lidmaatschap adviesraad Kan ik zitting nemen in een adviesraad van een leverancier?

Lees meer

Transparantie Hoe zorg ik dat ik transparant ben?

Lees meer

Wees kritisch op belangenverstrengeling

Samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is noodzakelijk voor een goed gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voor innovatie in de zorg. Als zorgprofessional is het jouw verantwoordelijkheid om op te komen voor de belangen van patiënten. Leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen delen dit belang, maar zijn er ook bij gebaat om hun producten te verkopen. Dat deze belangen kunnen schuren, is een gegeven. Des te belangrijker is het om hier bewust mee om te gaan.

Wees kritisch wanneer je een vergoeding krijgt.

Bijvoorbeeld:

  • Een relatiegeschenk ontvangen? Je krijgt een relatiegeschenk van een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.
  • Nascholing via een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen? Je krijgt van een leverancier van geneesmiddelen of hulpmiddelen een bijdrage in de kosten om deel te nemen aan een nascholing of wetenschappelijk congres.
  • Naar een gesponsord congres? Je gaat naar een congres of nascholingsevent dat door één of meer leveranciers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen is gesponsord.
  • Vergoeding voor geleverde diensten. Een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen betaalt je om een presentatie te houden of een wetenschappelijk artikel te schrijven.
  • Lidmaatschap adviesraad. Je wordt uitgenodigd om tegen betaling zitting te nemen in een adviesraad van een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.
  • Wees transparant De financiële relaties die worden genoemd op deze website en die meer waard zijn dan €500 in één kalenderjaar moeten worden gemeld aan het Transparantieregister Zorg. Zo kan (de schijn van) belangenverstrengeling worden voorkomen.

Wanneer is sprake van gunstbetoon?

Heeft je relatie met een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen een financieel aspect? Heeft de leverancier daarmee misschien het doel om via jou meer producten te verkopen? Dan is dat ‘gunstbetoon’ en dat mag niet volgens de wet. Er zijn wel uitzonderingen, maar dan moet er wel aan strikte voorwaarden worden voldaan. Deze vind je bijvoorbeeld in de beide gedragscodes.

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer