Regels voor het aannemen van relatiegeschenken

Het aannemen van een relatiegeschenk van een leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Het geschenk is van geringe waarde (max € 50 incl. btw), en
  • Het geschenk is van betekenis voor de beroepsuitoefening (zoals producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast en niet tot de routine praktijkuitgaven behoren of materialen met een informatief of educatief karakter)
  • Er geldt een maximum van 3 geschenken per leverancier per zorgprofessional per jaar.

Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt een uitzondering voor productmonsters. Voor medische hulpmiddelen geldt daarnaast nog een uitzondering voor demonstratiemodellen en bijzondere eenmalige gebeurtenissen in een persoonlijke context.

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer