Regels voor betaling van verlening van diensten aan bedrijven

In opdracht van leveranciers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen diensten worden verleend door zorgprofessionals, bijvoorbeeld het geven van advies, het doen van onderzoek of het geven van lezingen. Betaling voor deze diensten is alleen toegestaan als:
  • het doel van de dienst van belang is voor de uitoefening van de zorg dan wel (bij medische hulpmiddelen) een legitiem doel heeft en relevant is voor de leverancier.
  • de vergoeding (honorarium en onkosten) in een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden. Er gelden maximum uurtarieven. Voor een overzicht van deze uurtarieven per categorie zorgprofessional: klik hier
  • alle afspraken zijn vastgelegd één schriftelijke overeenkomst, waarin de doelstelling en uitvoering van de dienstverlening helder worden omschreven

Als de vergoeding aan de zorgprofessional (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, moet dit worden gemeld in het Transparantieregister Zorg.

Naast de bovengenoemde eisen, geldt voor zowel medische hulpmiddelen als voor geneesmiddelen dat de zorgprofessional voorafgaand toestemming moet verkrijgen van de werkgever / raad van bestuur ​van het ziekenhuis waaraan de zorgprofessional is gelieerd. Zie onze pagina over transparantie.
 

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer