Een leverancier wil betalen voor mijn diensten…
Hoe kan ik transparantie waarborgen?

Hoe blijf ik transparant? i
 De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Hoe ben ik transparant?
Transparantie is een belangrijke randvoorwaarde om je onafhankelijkheid te waarborgen bij het aangaan van financiële relaties met geneesmiddelen- of medische hulpmiddelenbedrijven. Het gaat daarbij om transparantie over wat er is afgesproken, transparantie tegenover de Raad van Bestuur van het ziekenhuis waar je werkzaam bent en transparantie richting het publiek.

Stel jezelf de volgende vragen of je transparant bent bij het aangaanvan een financiële relatie:

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet “ja” zijn
 • Is de financiële relatie die ik wil aangaan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst?
 • Staat in de overeenkomst concreet waarvoor ik welke vergoeding krijg?
 • Staat in de overeenkomst dat de vergoeding die ik krijg onder mijn naam (BIG-nummer) openbaar wordt gemaakt in het Transparantieregister Zorg en wie zorgdraagt voor de melding?
 • Heb ik goedkeuring gevraagd aan de Raad van Bestuur van mijn ziekenhuis of ik de financiële relatie mag aangaan en is die toestemming ook gekregen?
 • Als ik optreed als spreker of auteur, geef ik een overzicht van mijn belangen (overeenkomstig het format disclosure slide)?
 • Als een bedrijf mijn reis-, verblijf- en/of inschrijfkosten vergoed om deel te nemen aan een congres of nascholingsbijeenkomst, heb ik de Raad van Bestuur van mijn ziekenhuis hier van op de hoogte gesteld?
 • Controleer ik jaarlijks (in de maand juni) of mijn financiële relaties van het voorafgaande kalenderjaar zijn gerapporteerd aan het Transparantieregister Zorg?
 • Meld ik zelf mijn financiële relaties in het Transparantieregister Zorg die ik ben aangegaan met een buitenlandse vestiging van een genees- of medisch hulpmiddelenbedrijf of heb ik afgesproken met de Nederlandse vestiging van het bedrijf dat zij de relatie rapporteren?
Het antwoord op elk van de volgende vragen moet “nee” zijn
 • Ga ik een financiële relatie aan met een genees- of medisch hulpmiddelenbedrijf zonder schriftelijke overeenkomst?
 • Geef ik uitvoering aan de overeenkomst voordat ik goedkeuring heb van de Raad van Bestuur van mijn ziekenhuis?
 • Mag ik ervan uitgaan dat het bedrijf de melding aan het Transparantieregister Zorg verzorgt wanneer dit bedrijf buiten Nederland is gevestigd?
 • Vraag ik het bedrijf de financiële relatie te melden op naam van een rechtspersoon (het ziekenhuis of een eigen BV) terwijl ik de tegenprestatie voor de financiële relatie lever?
© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer