Leverancier wil betalen voor mijn diensten...
Waarom vragen
ze mij?

Krijg je betaald voor iets wat je voor een leverancier doet? i
De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Wanneer mag je geld aannemen voor een geleverde dienst?

Je houdt een lezing, treedt op als dagvoorzitter, geeft een training of bijscholing, schrijft een artikel of draagt bij aan voorlichtingsmateriaal. Dit zijn voorbeelden van diensten die je aan een een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunt leveren. Je kennis en kunde zijn waardevol voor deze leveranciers. Het is niet raar dat je betaald krijgt voor zo’n dienst. Maar het is wel belangrijk dat het echt om jouw kennis en kunde gaat en niet louter om je invloed, je titel of om je als gebruiker gunstig te stemmen. Stel jezelf de volgende vragen om dit af te wegen. NB: Voor deelname aan een adviesraad is er een aparte vragenset.

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘ja’ zijn

 • Draag ik met deze geleverde dienst bij aan de verbetering van zorg in mijn vakgebied?
 • Is het duidelijk welk doel de leverancier wil bereiken met mijn dienst?
 • Begrijp ik waarom de leverancier mij heeft geselecteerd voor de dienst?
 • Komt het aantal uren dat ik krijg betaald, inclusief mogelijke voorbereidingstijd, overeen met de hoeveelheid tijd die ik redelijkerwijs nodig heb voor het leveren van de dienst?
 • Valt het uurtarief dat ik betaald krijg binnen de maxima, die in de gedragscodes worden gesteld?
 • Hebben we een schriftelijke overeenkomst voor onze samenwerking?
 • Staat in die overeenkomst concreet welke diensten ik verleen, wat daarmee wordt beoogd en wanneer en waar ik de diensten zal leveren?
 • Staat in die overeenkomst dat mijn honorarium en vergoede onkosten openbaar worden gemaakt onder mijn naam in het Transparantieregister Zorg?

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘nee’ zijn

 • Krijg ik dingen dubbel vergoed? Zoals voorbereidingstijd tijdens reistijd die ik allebei vergoed krijg.
 • Krijg ik méér onkosten vergoed dan de kosten die ik ook echt maak?
 • Kan ik de diensten verlenen zonder dat ik het idee heb dat ik iets moet terugdoen voor de leverancier, of dat ik bepaalde producten moet voorschrijven?

Voor meer informatie over de gedragsregels, zie link

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer