Een uitnodiging voor een adviesraad...
Waarom vragen
ze mij?

Zit je in een adviesraad? i
De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Wanneer mag je in een adviesraad gaan zitten?

Adviesraden zijn waardevol voor bedrijven om meer informatie te vergaren van jou als deskundige over ziektebeelden, therapieën en/of het op de markt brengen van producten. Maar een adviesraad mag niet zijn bedoeld om producten van een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te promoten. Vraag je daarom het volgende af voordat je in een adviesraad gaat.

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘ja’ zijn

  • Heeft de leverancier een heldere, legitieme zorgvraag die met de inzet van een adviesraad kan worden beantwoord?
  • Draagt mijn kennis bij aan het beantwoorden van deze vraag?
  • Is het aantal deelnemers en het aantal geplande bijeenkomsten van de adviesraad voldoende om de zorgvraag goed beantwoorden?
  • Klopt het aantal uren waarvoor ik betaald krijg met de hoeveelheid werk?
  • Valt het uurtarief dat ik betaald krijg binnen de maxima, die in de gedragscodes worden gesteld?Staat in die overeenkomst concreet welke diensten ik verleen, wat daarmee wordt beoogd en wanneer en waar ik de diensten zal leveren?
  • Staat in die overeenkomst dat mijn honorarium en vergoede onkosten openbaar worden gemaakt onder mijn naam in het Transparantieregister Zorg?

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘nee’ zijn

  • Is het de bedoeling van de leverancier om een geneesmiddel dat nog niet is toegelaten, met de adviesraad te promoten?
  • Krijg ik dingen dubbel vergoed? Zoals voorbereidingstijd tijdens reistijd die ik allebei vergoed krijg?
  • Zijn de plek en de faciliteiten waar de adviesraad overlegt luxueuzer dan nodig?
  • Heb ik vanwege mijn lidmaatschap van de adviesraad het idee dat ik iets moet terugdoen voor de leverancier, of dat ik bepaalde producten moet voorschrijven?

Voor meer informatie over de gedragsregels, zie link

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer