Nascholing via een producent...
Draagt dit bij aan
mijn vakkennis?

Nascholing via een leverancier? i
De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Wanneer mag je een bijdrage aannemen voor deelname aan een congres?

Bijvoorbeeld; je wordt uitgenodigd voor een interessant congres om kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen op je vakgebied. Mag je de kosten voor deelname (deels) door een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen laten betalen? Stel jezelf de volgende vragen.

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘ja’ zijn

  • Helpt het congres mij om mijn vak beter uit te oefenen?
  • Is de locatie logisch, ook als ik bedenk dat het een internationaal congres is, met deelnemers uit verschillende landen?
  • Is het bedrag dat het bedrijf betaalt beperkt? Betaal ik zelf ook mee?
  • Zijn de kosten voor bijvoorbeeld een lunch of diner die het bedrijf betaalt noodzakelijk om aan het congres deel te nemen? Bijvoorbeeld: een lunch dat voorafgaat aan het congres, of een diner dat er op volgt?
  • Zijn de kosten die het bedrijf betaalt redelijk? Redelijk is bijvoorbeeld een economyclassvlucht of een diner dat niet meer dan € 75 kost.
  • Is er schriftelijk vastgelegd welke bijdrage in de kosten ik ontvang en dat deze openbaar wordt gemaakt onder mijn naam in het Transparantieregister Zorg?

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘nee’ zijn

  • Kan ik gratis deelnemen aan sociale activiteiten, zoals sport of entertainment ‘s avonds?
  • Zijn de plek en de faciliteiten luxueuzer dan bij een congres waarvoor ik zelf betaal?
  • Heeft dezelfde leverancier mij het afgelopen jaar al vaker uitgenodigd om mee te gaan naar een congres? En was dat meer dan 3 keer?
  • Heb ik door deze bijdrage voor deelname aan het congres of de nascholing het idee dat ik iets moet terugdoen voor de leverancier?

Voor meer informatie over de gedragsregels, zie link

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer