Naar een gesponsord congres...
Draagt dit bij aan
mijn vakkennis?

Naar een gesponsord congres? i
De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Wanneer mag je deelnemen aan een gesponsord congres of nascholing?

Leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen sponsoren nascholingen en congressen. Bijvoorbeeld door een bijdrage aan de organisator van een nascholing of door zelf een nascholing te organiseren. Wees jezelf ervan  bewust dat financiële betrokkenheid van deze leveranciers betekent dat aan voorwaarden voldaan moet zijn.

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘ja’ zijn

  • Is het meteen duidelijk dat de nascholing is gesponsord en door wie?
  • Helpt de nascholing om mijn vak beter uit te oefenen? Is het programma bijvoorbeeld geaccrediteerd of is het onderwerp een nuttige bijdrage aan mijn kennis?
  • Is de locatie logisch als ik kijk naar de bereikbaarheid van de locatie voor de gemiddelde deelnemer?
  • Is het eten en drinken even luxueus als bij een nascholing die niet is gesponsord?

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘nee’ zijn

  • Kan ik gratis deelnemen aan sociale activiteiten, zoals een sportactiviteit of entertainment ‘s avonds?
  • Zijn de plek en de faciliteiten luxueuzer dan nodig voor een nascholing?
  • Is de plek van de nascholing bijzonder en het waard om te bezoeken, ook zonder nascholing?
  • Heb ik met deelname aan deze nascholing het idee dat ik iets moet terugdoen voor de leverancier?

Voor meer informatie over de gedragsregels, zie link

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer