Een relatiegeschenk ontvangen...
Is het logisch dat ik
dit krijg?

Een geschenk ontvangen? i
De beslishulp stelt ja- en nee-vragen over de volgende onderwerpen. Als het antwoord op de ja-vragen ja en op de nee-vragen nee is, dan mag je ervan uitgaan dat de financiële relatie ok is. Als dat niet zo is, moet je je afvragen of je de financiële relatie wel moet aangaan.

Wanneer mag je een geschenk aannemen?

Geeft een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen je een (relatie)geschenk? Dit is misschien logisch als je een goede of lange relatie onderhoudt met een contactpersoon van de desbetreffende leverancier. Maar misschien niet ok als de leverancier dat doet om via jou meer van zijn producten te verkopen. Een geschenk kan ook helpen om een genees- of hulpmiddel beter te snappen of om je vakkennis te verrijken. Hoe bepaal je of je het geschenk wel of beter niet kunt aannemen? Stel jezelf daarvoor de volgende vragen.

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘ja’ zijn

  • Helpt het geschenk om een genees- of hulpmiddel beter te snappen of om mijn vakkennis te verrijken, of komt het ten goede aan de patiënten zorg?
  • Is het geschenk in de winkel goedkoper dan € 50,-?

Het antwoord op elk van de volgende vragen moet ‘nee’ zijn

  • Is het geschenk iets is dat eigenlijk tot mijn normale praktijkvoering hoort? Is het geschenk iets dat ik normaal gesproken privé zou gebruiken?
  • Biedt de leverancier mij vaker een relatiegeschenk aan? Meer dan 3 keer in het afgelopen jaar?
  • Heb ik met het aannemen van het relatiegeschenk het idee dat ik iets moet terugdoen voor de leverancier?

Voor meer informatie over de gedragsregels, zie link

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer