Disclaimer

Deze website is een gezamenlijk initiatief van de CGR en GMH, bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij de beoordeling van de financiƫle relaties die zij aan (willen) gaan met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Het gebruik van de op deze website opgenomen beslishulp geeft een indicatie over verenigbaarheid met de regelgeving zoals vastgelegd in de GMH Code en CGR Code. Toepassing van de beslishulp laat onverlet dat van geval tot geval steeds alle relevante factoren moeten worden meegenomen om tot een afgewogen oordeel te komen als zorgprofessional. Aan toepassing van de beslishulp kunnen dan ook geen rechten worden verleend.

We raden aan ook de CGR Code en GMH Code te raadplegen, dan wel advies te vragen bij experts of bij de CGR/GMH. De CGR en GMH zijn niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de gebruikmaking van de beslishulp.

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer